Destpêkê Ziwanê Ma | Deng Yayınları | Kovara Deng | DENG Dergisi
Kapat

KİTAPLAR

Destpêkê Ziwanê Ma

Yazar: Haydar Diljen

Destpêkê Ziwanê Ma

Haydar DİLJEN
Weşanên Deng: 133
İSBN: 978-605-2187-27-2
Buha: 80 TL
Çapa Yekem: 2023 Stanbol
Babet: Destpêka Ziman
Ziman: Kurdî/Zazakî
Çap: Berdan Matbaa
Çap: 1
Kaxiz: Berg Amerikan
Ebad: 19,5-24
Rupel: 108