Hakkımızda | Kovara Deng | DENG Dergisi
Kapat

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

DENG DERGİSİ

Deng Dergisi, yakın geçmişi 1975 yılına uzanan Özgürlük Yolu siyasal-teorik yayın çizgisinin devamı niteliğindeki peryodik bir yayın organıdır. Deng Dergisi aynı zamanda 1898 yılında Mikdat Mithat Bedirhan tarafından çıkarılan Kürdistan Gazetesi’nden başlayarak bugünlere kadar uzanan yüz yılı aşkın Kürt yayıncılık mirasının kararlı bir savunucusudur.

Deng Dergisi, 1989 yılında yayın faaliyetlerine giren Deng Yayınları kapsamında yayın hayatına başladı. Deng Yayınları, Deng Dergisi dışında iki alanda daha yayın faaliyetinde bulundu. Bunlardan birincisi gazete yayıncılığı, diğeri de kitap basımı oldu.

Deng Yayınları kapsamında 1990 yılından başlayarak sırayla haftalık olarak Azadi, Dengê Azadî, Hêvî, Ronahi, Roja Teze ve Dema Nû gazeteleri çıktı. Ne var ki ekonomik ve başkaca nedenlerden dolayı 2010 yılından bu yana gazetecilik faaliyetine ara verildi.

Benzer şekilde Deng Yayınları içinde Kürt dili, kültürü, tarihi ile dünya, Türkiye ve Kürdistan sorunlarına ilişkin olarak şimdiye kadar yüzlerce şaheser niteliğinde kitaplar basıldı.

Deng Yayınları kapsamında çıkan Deng Dergisi, son otuz yıldır kesintisiz varlığını sürdüren ender peryodik yayınlardan biridir. Deng Dergisi Kürt meselesinin siyasal ve barışçıl çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesini esas alan bir yayın çizgisi izledi. Kürdistan’ın bölünmüşlüğü ile Kürt meselesinin bölgesel boyutlarını gözler önüne serdi. Deng, devletin Kürt halkına karşı sürdürdüğü çok yönlü saldırgan, asimilasyon ve göçertme politikalarını her fırsatta teşhir etti. Kürt meselesinin geçmişini karanlıktan aydınlığa çıkartmak yönünde istikrarlı bir yayın çalışmasını yürüttü. Deng, baştan itibaren Kürtlerin bir ulus olduğunu ve Kürtlerin kendi ülkeleri olan Kürdistan’da kendilerini yönetmesinin meşru ve evrensel bir hak olduğunun altını çizdi. Kürt meselesinin çözümünde Ulusların Kaderini Tayin Hakkı ilkesini temel alan Deng Dergisi, verili koşullarda Kürt meselesinde federal çözümün gerçekçi ve uygulanabilir bir seçenek olduğunu ısrarla vurguladı. Federal çözüm, Kürt halkının Türk halkıyla eşitlik temelinde bir arada yaşamasının yegâne yoluydu. Başka bir ifade ile Deng’i fırklı kılan esas nokta onun Kürt halkının geleceğine ve özgürlük mücadelesine ilişkin net ve bütünlüklü bir perspektif ortaya koymasıdır.

Deng Dergisi esas olarak Kürt meselesine odaklanmış bir dergi olsa bile, o kadın, emek, çocuk, çevre, iklim, barış gibi yaşamın farklı alanlarına ilgi göstererek sayfalarında bu konulara genişçe yer verdi. Deng Dergisi Kürt hareketinde siyasal ve barışçıl mücadele yöntemlerini öne çıkartırken, aynı zamanda toplumsal eşitlikçi ve sosyal adaletten yana bir politikayı savundu, savaş karşıtı bir yayın çizgisi sürdürdü. Her türlü ırkçı, şoven, faşizan ve yabancı düşmanlığına karşı açık bir tutum sergiledi.

Deng Dergisi siyasal bir dergi olmakla birlikte dar anlamda bir siyasal yaklaşımdan uzaktır. Deng, başta Kürt meselesi olmak üzere bütün sorunların çözümüne ilişkin olarak çoğulcu ve kapsayıcı bir duruştan yanadır. Bu çerçevede Deng Dergisi Kürt meselesinde eşitlikçi ve onurlu çözüm yanlısı bütün çevrelerin ortak platformu olmaya açıktır. Şiddet, ayrımcılık, kadın düşmanlığı ve hakaret içeren yaklaşımlar dışında bütün düşünceler Deng Dergisi sayfalarında yer buldu, bundan sonra da bulabilir.

Kürt halkının özgürlük mücadelesi dünden bugüne büyük bedeller ödeyerek geldi. Kürt yayıncılığı da kendi payına büyük bedeller ödedi, nice güçlüklerle boğuşmak zorunda kaldı. Deng Dergisi, 1990’lı yıllarda devletin sert baskılarıyla karşılaştı. Derginin birçok yazı işleri müdürü, sahibi, bölge temsilcisi ve okuru yargılandı, cezalandırıldı ve baskıya uğradı. Onlarca Deng sayısı toplatıldı ya da dağıtıma çıkmadan el konuldu.

Söz konusu baskı, toplatma ve yasaklamalara uğrayan sadece Deng Dergisi olmadı. Deng Yayınları içinde çıkan 6 haftalık gazete benzer baskı ve yasaklamalarla karşılaştı. Deng Yayınları içinde çıkan birçok kitap için toplatılma kararı alındı. Buna karşın Deng Yayınları, özel olarak da Deng Dergisi otuz yıldır yayıncılık maratonuna ilk günkü coşku ve heyecanıyla devam ediyor.

Özgür ve onurlu bir ülke ve gelecek için bütün bunlara değer.