Ji Gotinên Pêşîyan | Deng Yayınları | Kovara Deng | DENG Dergisi
Kapat

KİTAPLAR

Ji Gotinên Pêşîyan

Weşanên Deng : 111
Çapa Pêşîn : Îstenbol 2005
Çapa 2’yan : Îstenbol 2021

ISBN :978-605-2187-06-7
Buha: 52 TL
Rupel: 220

Berdan Matbaacılık-Sadık Daşdöğen
Davutpaşa Cad. Güven San. Sit. C Blok
No: 215-216 Zeytinburnu/İstanbul
Tel: 0212 613 1211
Sertifika No: 45750

Weşanên DENG
Kooperatifler Mah. Cami Sk. Karamanoğlu Apt.
No: 23/8 21100 Yenişehir/Diyarbakır
Tel: 0 542 340 19 94