MEM Û ZÎN | Deng Yayınları | Kovara Deng | DENG Dergisi
Kapat

KİTAPLAR

MEM Û ZÎN

Yazar: EHMEDÊ XANÎ

Weşanên Deng: 71
Çapa Sisêyan: Çıleya Paşin 2010
ISBN: 9789757011651
Rupel: 658
Buha: 65 Tl
Wergerê tipên Latini û Kurdiya xwerû: M. Emin Bozarslan
Çap: Barış Matbası
Yê ku ji bo çapê amade kır: Ünal Yardımcı
Evin Turizm İnşaat Yayıncılık LTD. ŞTİ
Kurtismailpaşa 5. Sok Fırat Apt No 2 Kat 1 Ofis/Diyarbakır