Tevgera Kurdî Li Sûriya Di Bin Roniyê de | Deng Yayınları | Kovara Deng | DENG Dergisi
Kapat

KİTAPLAR

Tevgera Kurdî Li Sûriya Di Bin Roniyê de

Weşnên Deng: 95
Rûpel : 264
32 TL
Çapa Yekem: Tirmeh 2011 İstanbul
ISBN 978 975 7011 743
Wergera ji Erebî: Elî Şemdîn
Bîranin
Evin İnşaat Turizm Yayınclık Tic Ltd
Kurtismailpaşa 5 Sokak Fırat Apt No 1 Kat 2
Ofis/Diyarbakır
Baskı Deniz Ofset Matbaacılık Yayıncılık
Gümüşsuyu Cad. Topkapı Center B. Blok Kat 2 No 403
Topkapı/İstanbul